>SRS020869_Baylor_scaffold_979_26115_27155_+
MKRLSNLYEQIISLDNLRLADEKARKGKLRSYGVKRHDRNREANILALHESLKNKTFVNSKYEVFIIRDPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSLFTEDTYSCIKDRGIHKAADKVKKALKEDPEHTTYCLKMDIVKFYPSIDHDILKTILRKKIKDKDLLWLLDVIIDSADGVPIGNYLSQYFANIYLAYFDHWIKEVKKVRYYFRYADDIVILGDDPKQLHKLRIEIEEYLHDNLKLSLRKVDPKTGKKKWKFQVFKIDSHRGIDFVGYVFYHTHTLIRKGIKKNLCRKAAKLNKKKHISDMEYKQVICSWFGWAKYSNSKHLLKTIIKKQVYDTLRF