>SRS023352_LANL_scaffold_21098_219_1484_-
MDDTVLLYDVFDAYYDARRNKRNTKSQLAFEMNLEHNLLQLYEELRTRTYKPSPCTCFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNNIAHLFEKTFIHDSYSCREERGTFMGIERFEHHLRSCTQNYKFNAYVLKLDIKGYFMSIPKLKLRELLRTTMDKNKKWEEWIDRGFIDYLIDSILMRDPTSNVCLIGDRKEWEGLPPSKSLFKSVAGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRELGLKHYGRYVDDFYVIDTDRRKLLNLVPVFDHYLREKLSLTLHPKKVVLQHSSKGVLFLGAYIMPYSRYPRWRTIKKFRYKMKQIERFCEQRESLSTKQKVKIRSVINSYCGYLSHFATFRLRKLAVNRSAFYRHFFFYKDFKQSGIKGKSRHPAAYINKMAALRIEKYEAERIAHKGIIIG