>SRS023352_LANL_scaffold_21098_3334_5970_-
DDINPNQGNDGDALVRFSINDVQEQAVNRGLEMTRGAIANGITAADLAGHKLAAHSNRNIDVCFIETTVEGVNPIKADAHTRANIATAISGDFSSTGIRGVAENSILSTPEWFKAVKTKQNGELYTPIRWSIAQPWARFFAVYPSKDSYSKLTINDMASADNAPSVDFTVEPNVNDQKDFMTACTGKVHYATQGEHPTTSLDFRHALTAIRFAVGQNLSWNKTIDKVEIRNAIMTSKYKLSSEFNGTGADWDNTGATRGTATLSGVSVSTSRNPNVTIMGTTGDNYTFYMIPQELTGKGVSVYVHCTDGTEITAPLKGEWKAGTTRTYKLSEINSTWQYVLTPTDPSRAANYDETTSQPYGITSYRQAPDGTQQAVAWKVVGYSVDGGTTYTPNKPAWLTALSVESGNGGTAAEQGTATLTKDVTDLLKLRNDGLKNATALGTASAPYDLSTHDHNGATTARNTANSYLISAPGHYRIPLVYGNAFKNGNDNQSSYKTSNTGTYILSTFKDHLNHDITNPWIEKSNTANANIDGAKIVWSDEKDLVTSPTITHVGGDGYLDFEVKATDIKSGNAVVAVTKGGTVVWSWHLWFAPKSALTPIPVTNYQGKTYNFTTETLGWKPKGEVTTYNAPRTVKVKVEQTIANGGVKLFTVINITQNPGGKKEGIYTLYQFGRKDALPGTDTFYPTNSYSFDNTTGGRSLGYAIQHPENMFIYAQTGTYYYDWCNATYYNLWSADNTTTGFNDNAVVKTVYDPCPVGFKMPASNAFTGFTSNGQYQSGAANINANGTADSWDKFSAAYGHNFYTNGSKTATIFFPASGFRNYSDGSLNDVGNYGYYWSAVPLNTNYGCYLNFYWSNVNPQYNYNRSYGFAARPVSE