>SRS023526_Baylor_scaffold_30045_10514_11521_+
MKNICTMKNALIAYQKARRCKRYRPEVLEFEANREEYLSKAIRELESLTYTPGKYKVFKVWEPKERIIMALPFYDRVIQHMIVNYIEPIFEHQFIYHSYACRKGKGSHRASKQLARWLYNLEVVQGKSVYVLKADIHHYFQSIDHKVLKREIRTYIKDKDLLVILDRIIDHNGIFPDGVGIPVGNLTSQLFANVYLHRLDMFVKHTLHAEHYMRYMDDFVIISEDLEQLKRWEKQIEIFLADVLKLQLNPKTTIVYAKNGVDFVGYRHWNSTKKIRKDAMRRLKRLMKNFKDGTITEEFFDKSFTSRIGSIKHADTYNLVQKITCEAKELKESHA