>SRS023526_Baylor_scaffold_30045_9752_10153_+ putative accessory protein containing AVD
MAYESKYENPSTLKMDYVHTEAHQMAYDLSVYLHRKVRDMPHYEKFTLQKDIRESIDGIMDEIEAYEKSKTISHLYAADRLKGKLVRKIRMSHDLKYSAMNDRVYEYCATQIGILGAYIGGLINKAQKEKKSK