>SRS023526_Baylor_scaffold_30045_8595_9698_+
MSKFYGYDEAMENDIAKITTPKLALMSDVVASDKKFIRMENGSLTVIAGVLIAVGNSVFKTEKTTLTASNLDGTATKFEVGKDYCIYICDPTGGDATNFAAEQYRISLNTTYPNGYTAVTSRKIGGFHYGVVRKTNSSGIPISASGAALGSGWETNVAEGIVPNSVWTLLHRPTCDPTGMVFIGPFWGDIYLSSDNGASGLQSKKGVVPITGTEGLNWYIANERAMRVGKRLPTYAEFCKGAYGSPQGEDGNNTYAWSATSNTARTTCGNVKNAVSATNVRDLVGNVWKWLDEFIHDPTGSAWNWYDVMSGQKVGQLYMANNTGLHALVGGGRWSDGVRVGSRTVYCYISPWYVRTDFGVWCVCDSL