>SRS023526_Baylor_scaffold_35880_12317_13384_+
MKRVGNLYSKICDMENLKLAHQNARKGKGWYQEVRMVDEDPEKYLGQLQEMLLNKTYNTSEYVTFIKHDSGKDREIFKLPYFPDRICQWAILQVIEPYLVKNFIKNTYSAIPGRGIHLALHDIDQAVQHDVPGTQYCLKIDARKYYPSINHDILKKKYRRLFKDDDLLWLLDEIIDSTPGDTGIPIGNYLSQYSGNFYLSSFDHWMKEVKHVKYYYRYMDDIVILGSDKKELHKLLLEIKEYFRKELKLTVKDNWQVFPTFVRGIDFVGYRTFLNYKLLRKSTCKQMKRKMNRLHKKVIDNNQLMNYSEWCAINSYKGWLIHCDSFRLSKKYIEPLEPYAKAYYEYQIKKGGKAA