>SRS023583_Baylor_scaffold_6064_6418_7458_-
MKRLSNLYEQIISLDNLHLADEKARKGKLRSYGVKRHDRNREANILALHESLKNKTFVNSKYEVFIIRDPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSLFTEDTYSCIKDRGIHKAADKVKKALKEDPEHTTYCLKMDIVKFYPSIDHDILKTILRKKIKDKDLLWLLDVIIDSADGVPIGNYLSQYFANIYLAYFDHWIKEVKKVRYYFRYADDIVILDDDPKQLHKLRIEIEEYLHDNLKLSLRKVDPKTGKKKWKFQVFKIDSHRGIDFVGYVFYHTHTLIRKGIKKNLCRKAAKLNKKKHISDMEYKQVICSWFGWAKYSNSKHLLKTIIKKQVYDTLRF