>SRS023914_Baylor_scaffold_34958_2856_3881_-
MKRIGNLYKTIISVENLREADRKARKGKTHTYGVRVHDKNREANILALHEALLTKTFKTSPYDVFTIFEPKERLIFRLPYYPDRIVHHAIMNVLEPIWVRTFTHNTFSCVKGRGIEGCARHIDKIIEKYRGKPMYCLKIDITKYYPSIDHETLKKIVRRKIKDKDLLWLLDEIIDSAQGLPIGNYLSQYLANLFLCYFMHRVNEVLKLDAAEYADDITFFATSKEQLREAFKEIKRILEEELRLKIKGNYQIFPIAKNRYDRNGRALDYVGYMFFREQKLIRKNIKKNFCHATARLNRRKPPLDAKAYKQAVAPWLGWAKHSDSKHLLKTIIKPCYYDSIL