>SRS024075_LANL_scaffold_1103_12664_13695_+
MDKDLICDFQNLYKAYRKTKSGKKFNGSCARFQTMSLEGLHILKEQLENQTYSMNPYNKFKIYEPKEREIKSCAFKDKVVQNCLCYTVLKPRLQSQFIRTNYAGQIDKGTHFGMDCLKEQMLSFYEEYGTNGWILKCDIRKFFYTIEHDPVKDIVDYYFYDEYTVWLNHLFIDSVESPGLPLGNPVALMYALLMLDGLDHFVTGELGIDKYGRYSDDFYLICSSRSYAKWCKEAVEAFVSTLGLSLNGKTQIVPFRKGISFLGFHHYVTEDGKYIRKIKGENKRKIKKKLSNWAKAVKAGKMTLTEFYTKYNAWKNHALHGNCKKLCHSMDLYVEELLKGVSQ