>SRS024075_LANL_scaffold_1103_12097_12465_+ putative accessory protein containing AVD
MAEELRVILKAKELAKHTLIITSNCNRYPKKYRFSLVDKMQNKALEIYEHLYEANRTDLRLYPKERSELQTKAITKSDELLFYIELSMELNIINNKSTEYWSKMVSDIKHMAIAWRTKDKER