>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_2439_2867_-
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_4139_4276_-
MAAGALLSANANNGANAGFGYLNANNRSSNANANIGFRFYRGFNL
>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_2062_2442_-
MNEVMDFEETESLNEDIFDCEYTSVDAVINEVTVFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYGTMYGFKFFPPNTPITQEDRDNFEYYKRNKYKKNR
>SRS024132_Baylor_scaffold_7719_5822_6112_-
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFGMFPVPIGDWTPGAITVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK