>SRS024331_LANL_scaffold_48022_2775_3980_-
MRMSGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNRTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDRENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKAIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEEKRVRYYFRYADDMVFLASTKEELHILLADIKKYLAALKLTLKGNEQIFPIAENRADKHGRGLDFVGFVFYHNQTLMRKSIKQNFCRMAARLNKKLNISARDYKQRLCSWYGWAKVSNSKHLLKTIIKSQFYDTFVLRCKAV