>SRS042628_WUGC_scaffold_2354_45926_46327_+ putative accessory protein containing AVD
MAYESKYENPSTLKMDYVHTEAHQMAYDLSVYLHRKVRDMPHYEKFTLQKDIRESIDGIMDEIEAYEKSKTISHLYAADRLKGKLVRKIRMSHDLKYSAMNDRVYEYCATQIGILGAYIGGLINKAQKEKKSK