>SRS043001_WUGC_scaffold_43290_3303_4328_-
MKRIGNLYNKVISVENLREADEKARKGKTNTYGVKVHDKNREANILALHEALLTKTFKTSPYDVFTIFEPKERLIFRLPYYPDRIVHHAVMNVLEPIWVRTFTHNTFSCVKGRGIEGCARHIDKIIEKYKGKPLYCLKIDITKYYPSINHEVLKKIVRRKIKDKDLLWLLDEIIDSAEGLPIGNYLSQYLANLFLCYFMHRVNEVLKLDAAEYADDITFFSSSKEQLREAFKEIRKMIEDELKLKIKGNYQIFPIAANRYDKHGRALDYVGYKFYRNQKLIRKSIKKNFCHTVSRLNRRTPLLDAKAYKQAVAPWLGWAKHSDSKHLLKTIIKPCYYDSIL