>SRS044373_WUGC_scaffold_57191_4963_6228_+
MDDTVLLYDVFDAYYDARRNKRNTKSQLAFEMNLEHNLLQLYEELRTRTYKPSPCTCFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNNIAHLFEKTFIHDSYSCREERGTFMGIERFEHHLRSCTQNYKFNAYVLKLDIKGYFMSIPKLKLRELLRTTMDKNKKWEEWIDRGFIDYLIDSILMRDPTSNVCLIGDRKEWEGLPPSKSLFKSVAGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRELGLKHYGRYVDDFYVIDTDRRKLLNLVPVFDHYLREKLSLTLHPKKVVLQHSSKGVLFLGAYIMPYSRYPRWRTIKKFRYKMKQIERFCEQRESLSTKQKVKIRSVINSYCGYLSHFATFRLRKLAVNRSAFYRHFFFYKDFKQSGIKGKSRHPAAYINKMAALRIEKYEAERIAHKGIIIG