>SRS044373_WUGC_scaffold_57191_405_3113_+
MTKKSIFHYALSSLLVGGIALSVTSCADDDINPNQGNDGDALVRFSINDVQEQAVNRGLEMTRGAIANGITAADLAGHKLAAHSNRNIDVCFIETTVEGVNPIKADAATRAKIKTNIDDDFSSTGIRGAASILTTPEWFHAEKTKSNGELYNPIRWSMAEPNARFFAVYPSKEKYSSMTINNTTTAGSPNVDFTVKSNVADQVDLMTACTGDVHYATQGEHPTTNLNFRHALTAIRFAVGQNLSWNKTIDKVEIRNAVMASKYTLSQRLDGVGADWDHSTDTRGTATLSGLSVNTSSNPNVTIMGNAGDNFTFYMIPQVLTGNSVTAYVHFTDNTEITATLKGEWKAGTTRTLKLSETNSTWQYVLTPTDPSRAANYDETTSQAYGITSYRQAPDGTQQAVAWKVVGYSVDGGATYTPNKPAWMTALSKENGNGGTAAEQGTATLTKDVTDLLKLRNDGLKNAPAVGSAAAPYNLSNSTGAATVENTANSYLISAPGHYRIPLVYGNAIKNGATNSNAYETTATGIYVLQHFKDHNNQNITNPWIEKTNSSAYANIDGVKIVWADEKDLVTSPTIAHVGGNGYLDFEVKQSDIKSGNAVVAVTKGGTVVWSWHLWFAPKSALNKIEVTNYQGVKYKFTEETLGWKPKGEVTTYNAPRTVKVKVEQTIANGGAKLFTVINITQNNGGKKEGISTLYQFGRKDALPGTNTFYPTTGYSFDNTTGGRSLGYAIQHPENMFIYAQTGTYYYDWCNATYYNLWSADNTTTGFNDNAVVKTVYDPCPVGFKMPASNAFTGFTSDGQNQSTAANINAKETNESSVKFSAAYGHNFYTNSSKNATIFFPASGFRSSSGGSLGNVGGNGYYWSAVPYNAYYGCILYFDWSSVYPQYNYSRSYGFAARPVSE