>SRS045645_Baylor_scaffold_11758_2237_3277_+
MKRLSNLYEQIISLDNLHLADEKARKGKLRSYGVKRHDRNREANILALHESLKNKTFVNSKYEVFIIRDPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSLFTEDTYSCIKDRGIHKAADKVKKALKEDPEHTTYCLKMDIVKFYPSIDHDILKTILRKKIKDKDLLWLLDVIIDSADGVPIGNYLSQYFANIYLAYFDHWIKEVKKVRYYFRYADDIVILGDDPKQLHKLRIEIEEYLHDNLKLSLRKVDPKTGKKKWKFQVFKIDSHRGIDFVGYVFYHTHTLIRKGIKKNLCRKAAKLNKKKHISDMEYKQVICSWFGWAKYSNSKHLLKTIIKKQVYDTLRF