>SRS045715_LANL_scaffold_24840_219_1484_-
MDDTVLLYDVFDAYYDARRNKRNTKSQLAFEMNLEHNLLQLYEELRTRTYKPSPCTCFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNNIAHLFEKTFIHDSYSCREERGTFMGIERFEHHLRSCTQNYKFNAYVLKLDIKGYFMSIPKLKLRELLRTTMDKNKKWEEWIDRGFIDYLIDSILMRDPTSNVCLIGDRKEWEGLPPSKSLFKSVAGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRELGLKHYGRYVDDFYVIDTDRRKLLNLVPVFDHYLREKLSLTLHPKKVVLQHSSKGVLFLGAYIMPYSRYPRWRTIKKFRYKMKQIERFCEQRESLSTKQKVKIRSVINSYCGYLSHFATFRLRKLAVNRSAFYRHFFFYKDFKQSGIKGKSRHPAAYINKMAALRIEKYEAERIAHKGIIIG