>SRS045715_LANL_scaffold_24840_3334_5553_-
FAVYPSKDSYSKLTINDMASADNAPSVDFTVEPNVNDQKDFMTACTGKVHYATQGEHPTTSLDFRHALTAIRFAVGQNLSWNKTIDKVEIRNAIMTSKYKLSSEFNGTGADWDNTGATRGTATLSGVSVSTSRNPNVTIMGTTGDNYTFYMIPQELTGKGVSVYVHCTDGTEITAPLKGEWKAGTTRTYKLSEINSTWQYVLTPTDPSRAANYDETTSQPYGITSYRQAPDGTQQAVAWKVVGYSVDGGTTYTPNKPAWLTALSVESGNGGTAAEQGTATLTKDVTDLLKLRNDGLKNATALGTASAPYDLSTHDHNGATTARNTANSYLISAPGHYRIPLVYGNAFKNGNDNQSSYKTSNTGTYILSTFKDHLNHDITNPWIEKSNTANANIDGAKIVWSDEKDLVTSPTITHVGGDGYLDFEVKATDIKSGNAVVAVTKGGTVVWSWHLWFAPKSALTPIPVTNYQGKTYNFTTETLGWKPKGEVTTYNAPRTVKVKVEQTIANGGVKLFTVINITQNPGGKKEGIYTLYQFGRKDALPGTDTFYPTNSYSFDNTTGGRSLGYAIQHPENMFIYAQTGTYYYDWCNATYYNLWSADNTTTGFNDNAVVKTVYDPCPVGFKMPASNAFTGFTSNGQYQSGAANINANGTADSWDKFSAAYGHNFYTNGSKTATIFFPASGFRNYSDGSLNDVGNYGYYWSAVPLNTNYGCYLNFYWSNVNPQYNYNRSYGFAARPVSE