>SRS047044_WUGC_scaffold_28202_7224_8429_-
MRISGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNHTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDLENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKTIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEEKRVRYYFRYADDMVFLASTKEELHILLADIKKYLAALKLTLKGNEQIFPIAENRADKHGRGLDFVGFVFYHNQTLMRKSIKQNFCRMAARLNKKLNISARDYKQRLCSWYGWAKVSNSKHLLKTIIKSQFYDTFVLRCKAV