>SRS047044_WUGC_scaffold_28202_6842_7258_-
MTRSYYDARPSKFEAVGNGSYIYRWDIQEEDAPQQIMAEGEDQPAAESSRTQYSCYEVIVWASVSSNKITEAAIRAMWDANYEQKLINEYNAANLGVYGGSKSSDEAKAKITSYKDFLAARATLKAQIDADCAELNIE
>SRS047044_WUGC_scaffold_28202_8444_8905_+
MLFEFAYAKPAFELLFALPLNRTPQEQPTFIHPLLQIVPRSRCPHRYPSREFVHFPNLGEDIFDFPRIGEELACIAVVIVPIHLDLDERPILSELRFHSLDVVADPKGEVYQLLLRRFGAVEMLVGFIGGDFQEIQRAVILHRIVVILHCRSV
>SRS047044_WUGC_scaffold_28202_3866_6832_-
MLTLHFNNTTLDVQESDSSYRYRSLMSKPQLVLKFSLSEFVEIPVGAWCEYQGVKYKLGSPENIKKNGTRNIEYTLTLGTLEDNMSLYKMRNPVDKRLKWSMCAKPHELVEAIVWNLNQRDGAGVWKVGECLDAAEQTVEFNHTYVDAALQDVANKFETEWEINDYTISLHKVEYFKDDPLPLAYGKGNGFEPGVGRTTQSDELPIKRLYVQGGDRNIDRSKYGSAELLLPKSQTLVYEGRIYQSDAEGYSIERIDKVSDAVKEDSLDCSEIYPSRVGTVSAVECIDAGKNFYDIIDNSIPAELNFNDYVIEGETATIIFQKGMLAGDDKQFEFKYNHSERRFELVPQEIDGVTMPNETFSPAVGDTYAIFGIMLPDSYICNNTDKTGASWDMFREAARKLYENEDPKFTFTGTLQGLWAKKNWLRVGGRLKVGGYVLFTDEQFAPDGIPIRITGIKEFLTSPYAPVLEISNSVSGKSVSSQLREIGQNEVATDNSIRNAVSYTKRRFRDVRETMAMLEDSMLDNFTNSINPLTVQTMMMLVGDESLQFRFVASKTDLTAVGDGITYDNTAKQLHIPHGFIQHMTLGIGTISSSHADSEYKVWEMNEYLSPYLDNGAKKYYLYAKVSRTDTTVKGDFLLSDRAIKMTDVAGYYHLLVGILNSEYDGERSYVSLYGFSEILPGRITTDKIVSSDGKTYFDLLLGEIGGNIKFIASDGSLKDVADLERTDLDYLKEAFKDATTEIDGGVALSGFVGVRDALKNVIAALCGYNPTSEDDYPLIFAGAQQGNVEYYGWTSNSYTHIYTQSATPSNGDNCFDNKGSVVGTVTNIVGAQIFALSTTGETYQRNTGIDFTAKTPSAMEGNRAKFRVYKDGRCVSNYFETSGSYKTIYVPTYCPPLVFTTVLEVSENCYMDLTAGAQFGVLMETNDDYDGYNCSLYNSSRYPCTVVKGTKSSYTQVGALSPGEMMDFVNIKGGWVLKNFTRYSTKE
>SRS047044_WUGC_scaffold_28202_10513_10830_-
MGRQGYISEFMNGGRILSHGKIESLANGFSLPNDALFSLYIRPKYSSSSVDAVLSVKCYQDDEFSDAPVVLNDWSPMAIKAIAPNADFLNTHDLYWGAGTYVEKV