>SRS048164_WUGC_scaffold_24970_26272_27450_+
MKTYKNIFVQVVAFNNLMLAHYHASKGKKHRDEVLIFEQRKAEYCIILGNRLVKQTYKVGSYRIFWIRRPVLRMAMALHYPDRVVQWGIYQVVFPIFDKGFISDSYACRKGKGAHAALDKLQYWMRQADRGGPAYTLKLDVSKYFYRIDHEILLKIIGQKITDPRMIWLFRAILHSDQTKFGLPEGMSADEVPPECRLEDTGVPIGNLTSQMFANIYLDVLDQYVKHTLHIHWYIRYMDDIIIIGRDKQELAHIRDEIAAFLRRELNLALNHKTSIQPLKQGVEFVGMRVWPTHRRLRHATIRGIKLRLSQVLAQYEAGEITAESVERTIGSYRGVLGHCECMALKHKLNQTYGKFYIIKKERSEQNNGNQSIFLCEGREQGPEQELPRLGV