>SRS049959_WUGC_scaffold_51619_2409_3752_+
MKRKGYLFEQICSMPNLLLAAHNAGQGKRQRDEVVEFEKNLAQNLQVLQTELKTRTYTTSAYEIFIKYEPKKREIYKLPYRDRVVQWAILQILEPLWTPTFTNDTYACIRGRGIHSLLHRLRADLRKDPDGTRYCLKIDVRKFYPSINHDTLKMVVRKKIKDPSVLWLLDDIIESADGVPIGNYISQYFANLYLSELDHLVKEFVGVRYYYRYADDIVVLSDSKQFLSSVLVYFNDYLNNDRQLTLKGNYQIFPVESRGIDFIGYVTYHDHCLARKRNKKALCREVARLRKRGMANDQIRLKVASRLGFMVHCDSKHLIKTLGMKKFSDIKPKQGKLTGGKYHIDTILNREIHLTGYDVSKSKYDGEMLTIQYEIYEQLEDNSGKIVDDDGNPVMGWVKHITFTGSKALMRQFDGVELTEPVAAKIIKQPIGSDGKRCFYSIVDPDQ