>SRS050422_LANL_scaffold_95410_3038_4075_+
MKRVGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLNSYGVKIHDKDREANILALHETLQNEAFQTSEYSTFIIHEPKERLIFRLPYYPDRIMHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRAVKRAIKDRENSRYCLKIDIRKFYPSINHNVLKSVIRRKIKCKATLHLLDSIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEVKRIKYYFRYADDMVFFASTKKKLHALLAEIKEYLGGLKLTLKGNEQVFPVAENRKDKHGRGLDFVGFVFYHAQTLMRKSIKQNFCRAAARLNRKLHISAKDYKQRLCSWFGWAKVSDSKHLLKTIIKPQFYETCILRRKAA