>SRS050925_LANL_scaffold_73778_2603_3637_+
MYKAYRKVRSNNSSNKSSLRFQITALDGIYQLKNRLETKSYQISPYNQFKIYEPKERIIKSCSFKDKIVQHSMCDNVLLPKLKSEFIQTNYAGQKNKGTLYGLDCLSAQMQLAYYKYGYNCWIVKGDIRKYFYSINHAILKDIVRFFIEDNDLYWLCEKFIDSTNEEVGLPLGNQISQVFALLYLSGLDRFVTGELGVKYYGRYMDDFYLIVESKQYAKQCLNCLYDFIDTLNLELNGKTQIIPFKNGIDFCGFHTYVTKDGKVIRKLRNENKRAAKRRYVKMAKLVVENKMKREDFDESYSSWRQHALHGNCKKFVNKMDMKIYQILEGENDGRIHVFKEEAV