>SRS050925_LANL_scaffold_73778_1145_1906_+
MCRFKSGIIFKGRVVLAPDGNESHSDLLEKLGVEDNTMGAMTRFVRAELLPKDGNKATPIKKWRFNVDQDMTPEWFDEDRGRYEQEFRDAVKEYMKDKVEVIAGYAWNPVKDGGLTYYFMDGIYKKVSEFGKTNNYATSAVRKDLTESDLVKRLQEQFGDKLVPIELDLTSLDGLDDYEVVKGDLLAIPNIDLYRRFRKRISKLDTYYVLATPDSTPSGYGANDVLYVLGDGGVRYFWCSVGFGVRPFFILRS