>SRS051882_Baylor_scaffold_7329_29977_31167_+
MKVNFQRLKIRLMCIQKEHSTMKRYGNLYEQIYSMDNLRKAHQNARKGKGWYEEVKAVDADVEGYLKRLQEMLINHTYQTSPYEKFIKHDSGKDREIFKLPYFPDRICQWAILQVIEPYLIRHMTKNTYSAIPKRGIHAALHDVQDAMWKDVPNCQYCLKLDVRHYYPSINHDILKAKFRRLFKDGELLWLLDEIIDSICTANIEDIRDLWFLDEDVDEETGIPIGNYLSQYCGNFYLSDFDHWIKEEKRVKHYFRYMDDIVIFGSSKEELHALKREIDVYFMRELRLTVKGNWQVFPSYVRGVDFVGYRTFLNYTLLRKSSCTNFKKKMVAIREKTASGQMMNYSEWCSVNSYKGWLKHCDSYRLRKKYIAPIQDDADRYYRDVVKTKKYKRKAA