>SRS052027_LANL_scaffold_25529_25954_27159_+
MRISGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNHTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDRENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKTIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEEKRVRNYFRYADDMVFLASTKEELHILLADIKKYLAALKLTLKGNEQIFPIAENRADKHGRGLDFVGFVFYHNQTLMRKSIKQNFCRMAARLNKKLNISARDYKQKLCSWYGWAKVSNSKHLLKTIIKSQFYDTFVLRCKAV