>SRS054956_LANL_scaffold_45718_11821_12828_+
MKNICTMKNALNAYQKARRCKRYRPEVLEFEANREEYLGKAIRELESLTYTPGKYKVFKVWEPKERIIMALPFYDRVIQHMIVNYIEPIFEHQFIYHSYACRKGKGAHRASKQLTRWLYNLEVVQGKSVYVLKADIHHYFQSIDHKVLKREIRTYIKDKDLLVILDRIIDHNGIFPDGVGIPVGNLTSQLFANVYLHRLDMFVKHTLHAEHYMRYMDDFVIISEDLEQLKRWEKQIEIFLADVLKLQLNPKTTIVYAKNGVDFVGYRHWNSTKKIRKDAMRRLKRLMKNFKDGTITEEFFDKSFTSRIGSIKHADTYNLVQKITCEAKELKESHA