>SRS055982_Baylor_scaffold_3547_49224_50429_+
MRISGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNHTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDRENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKTIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEEKRVRNYFRYADDMVFLASTKEELHILLADIKKYLAALKLTLKGNEQIFPIAENRADKHGRGLDFVGFVFYHNQTLMRKSIKQNFCRMAARLNKKLNISARDYKQKLCSWYGWAKVSNSKHLLKTIIKSQFYDTFVLRCKAV