>SRS056259_LANL_scaffold_48800_7058_8092_-
MYKAYRKVRSNNSSNKSSLRFQITALDGIYQLKNRLETKSYQISPYNQFKIYEPKERIIKSCSFKDKIVQHSMCDNVLLPKLKSEFIQTNYAGQKNKGTLYGLDCLSAQMQLAYYKYGYNCWIVKGDIRKYFYSINHAILKDIVRFFIEDNDLYWLCEKFIDSTNEEVGLPLGNQISQVFALLYLSGLDRFVTGELGVKYYGRYMDDFYLIVESKQYAKQCLNCLYDFIDTLNLELNGKTQIIPFKNGIDFCGFHTYVTKDGKVIRKLRNENKRAAKRRYVKMAKLVVENKMKREDFDESYSSWRQHALHGNCKKFVNKMDMKIYQILEGENDGRIHVFKEEAV