>SRS056259_LANL_scaffold_48800_8789_9550_-
MCRFKSGIIFKGRVVLAPDGNESHSDLLEKLGVEDNTMGAMTRFVRAELLPKDGNKATPIKKWRFNVDQDMTPEWFDEDRGRYEQEFRDAVKEYMKDKVEVIAGYAWNPVKDGGLTYYFMDGIYKKVSEFGKTNNYATSAVRKDLTESDLVKRLQEQFGDKLVPIELDLTSLDGLDDYEVVKGDLLAIPNIDLYRRFRKRISKLDTYYVLATPDSTPSGCSADGVRFVNGGGGVSCSWCGSDFGVRPFFILRS
>SRS056259_LANL_scaffold_48800_41205_41819_-
MGSMTIEIKNNLGKDVDASFVDGKICLNWAETKRKLGDLNPGDVFKGKSETEYIVCGHEHFVTYVVRRKLLDETMRFGDTNNWTESNIRKYLNEDYVQVIEREFGNGNIVAFERDLISLDGYNDYATCVDKVSVMNVMEYVKYHKYVGNCDFRYVLITPDSTPSGCGAGDVQCVFGGGRVGYDWCGSDFGVRPFFVLKSSTFVS