>SRS064276_LANL_scaffold_36918_14127_15434_-
MGILIGIGGTEPKFPYNYFYGIEWDTNVADSACTRLGRPELHVSLPIQSLMRRCILNDAGNVVYYLHANDSTKRDNGAAADLTGATGQVMVEIPEHYVRFEMEGTKRRCLMSIYALPGFRRIPKMYISAYEAALQRSTLKLASVVNTSADYRGGGGQSSWDELSKTQLGRPATAISLTNFRKYARNRGSVNWNCDTYFVQRALYWLRAVEYANFNCQLAFNAQPTSEGYKQGGLGAGVTTVNSTKWSNFTGYYPLLPCGVTNSLGNATGVVNYDLPEDYDTTILTVGVPSYRGIENPFGHIWSWVDGCKCRIQSETDGGLSEFYACEDPQYFQDTNYNNYELRGVLPRKEGYIKEMIIGEYGEFMPLAVGAGSTTYFSDYFYTSIPASGESQRGVLFGGSSNDGASAGVGYSNTNDAASYTNAYVGSRLCFLPGV
>SRS064276_LANL_scaffold_36918_50963_51457_-
MKMRTLQIKQDSLLVAFRNAGKEGKQVLSDLFGKQVALYDNITDRVKSFEDACQVLGISTNVPEVKGLPRKHQKAIIANYKLIVIAEALNEGWKPNWQDSDEYKYYPWFDMSNPAGVGCSAANYTASYTYAFFGSRLCLKNRELAIYFGQTFTDLFNDSLLLNA