>SRS064423_LANL_scaffold_46697_11175_12440_-
MDDTVLLYDVFDAYYDARRNKRNTKSQLAFEMNLEHNLLQLYEELRTRTYKPSPCTCFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNNIAHLFEKTFIHDSYSCREERGTLMGIERFEHHLRSCTQNYKFNAYVLKLDIKGYFMSIPKLKLRELLRTTMDKNKKWEEWIDRGFIDYLIDSILMRDPTSNVCLIGDRKEWDGLPPSKSLFKSVAGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRELGLKHYGRYVDDFYVIDTDRRKLLNLVPVFDHYLRKKLSLTLHPKKVVLQHSSKGVLFLGAYIMPYSRYPRWRTIKKFRYKMKQIERFCEQRESLSTKQKVKIRSVINSYCGYLSHFATFRLRKLAVNRSAFYRHFFFYKDFKQSGIKGKSRHPAAYINKMAALRIEMHEAERIAHKGIIIG