>JQ680350.1_16233_17285_-
MKTVKGLHEKMHTFDNANTSFRKAAKCKRYSKEVLAFSMSKEEELLRACEEVKNLTYTQGAYTIFKVWEPKERLIMALPFYDRVVQHMIVNIIGPVFEQGFYYHSYACREGKGMHAASEQLSQWMYELMIKEGLRLYGFKGDIHKYFASIPHDKLKEENRRYIGDKKAMYLMDGIIDKNGILPDGVGIPVGNLTSQLFANVYGNKLDKFVKHTLHAKYYIRYMDDFIILSADLEQLKEWRKRIEEFLEKEMELQINPKSTILYAGNGIDFCGYIHHPEYKKVRKASVRKLKKNVKQLEAGELERVEFEKKYQSRLGHMGHADTYHLTKAIEYELLFWEWEQTESGIAIPA