>JQ680350.1_18085_19185_-
MSRLFIYDENMVDERAKITVAKMAAVSDIVAPEKQYIQYTNKGEVTVLAGCVIAVGENAVFKTVEKALTKANLDQGADFEHGKDYYIYICDPGTNSQDEVYLISLNSTFPDGETWDDTNTRKIGGFHYGRVRNTDEHGRAINTSGSVRGSGWESNTRVDILPNSVWTTKHRPKCDPSGMVYLGNALWGDIYLSSDDGANGLQSVYNSTPITGTEGLNWYIAGERARRVGKRLPDYMEFTVAADGSPQGLDNSNANGWTATTNKARTAVGKIANAVSALNICDLVGNVWKWLNELMHDPTAASGAWYDVFGGGYGQAWMYSSTGLRALIGGGYWGDGVYCGSRAVYCHDYPWSVGTGFGVWCVCDSL