>JQ680353.1_12843_13850_-
MKNICTMKNALNAYQKARRCKRYRPEVLEFEANREEYLSKAIRELESLTYTPGKYKVFKVWEPKERIIMALPFYDRVIQHMIVNYIEPIFEHQFIYHSYACRKGKGAHRASKQLTRWLYNLEVVQGKSVYVLKADIHHYFQSIDHKVLKREIRTYIKDKDLLVILDRIIDHNGIFPDGVGIPVGNLTSQLFANVYLHRLDMFVKHTLHAEHYMRYMDDFVIISEDLEQLKRWEKQIEIFLADVLKLQLNPKTTIVYAKNGVDFVGYRHWNSTKKIRKDAMRRLKRLMKNFKDGTITEEFFDKSFTSRIGSIKHADTYNLVQKITCEAKELKESHA