>JQ680353.1_14211_14612_- putative accessory protein containing AVD
MAYESKYENPSTLKMDYVHTEAHQMAYDLSVYLHRKVRDMPHYEKFTLQKDIRESIDGIMDEIEAYEKSKTISHLYAADRLKGKLVRKIRMSHDLKYSAMNDRVYEYCATQIGILGAYIGGLINKAQKEKKSK