>JQ680356.1_37651_38658_-
MKNICTMKNALIAYQKARRCKRYRPEVLEFEANREEYLSKAIRELESLTYTPGKYKVFKVWEPKERIIMALPFYDRVIQHMIVNYIEPIFEHQFIYHSYACRKGKGAHRASKQLTRWLYNLEVVQGKSVYVLKADIHHYFQSIDHKVLKREIRTYIKDKDLLVILDRIIDHNGIFPDGVGIPVGNLTSQLFANVYLHRLDMFVKHTLHAEHYMRYMDDFVIISEDLEQLKRWEKQIEIFLADVLKLQLNPKTTIVYAKNGVDFVGYRHWNSTKKIRKDAMRRLKRLMKNFKDGTITEEFFDKSFTSRIGSIKHADTYNLVQKITCEAKELKESHA