>JQ680358.1_5893_6945_+
MKTVKGLHEKMYTFDNANISFHKAAENKRFHEEVLAFSMSKEDELLRACEEVETLTYSQGPYTVFKVWEPKERLIMALPFYDRVVQHMIVNAIGPVFEERFYCHSYACREGKGMHAASNQLYKWLYELMVVQGLRIYAFKGDISKYFASIPHDGLKDENRRYIGDKKALYLMDNIIDRNGILPDGVGIPVGNLTSQLFANVYGNCLDKFIKHTLHIKYYIRYMDDFIILSQDLNQLKEWEKRIEEFLEEEMKLHINPKSTILYAGNGVDFCGYIHHPTYRKVRKGSVRRLKKDVKHLKAGELDRETFDRKYQSRLGHMGHADTYHVTKAIEYDLLFWEFEQTQSGLLVPA