>JQ680358.1_4007_5107_+
MSRLFIYDENMTDERAKITVAKMAAISDIVAPEKEYIQYSAQGAVTIMAGCVIAVGENAVFKTAETVLTKANLDQGSDFVHGSDYYIYICDPGTDAQDELYLISLNSSWPDGDAWDDTNTRKIGGFHYGRVRNTDDYGRAVNASGSVRGSGWESNTRVDILPNSVWTTKHRPKCDPSGMVYLGNALWGDIYLSSDDGANGLQSVYGGTPITGTEGLNWYIAGERARRVGKRLPDYMEFTVAADGSPQGLDASNANGHTATTNKARTAVGKIANAISALNICDLVGNVWKWLNELLHDPTAASAAWYDVFGGGYGQAYMYSSTGLHALIGGGGWNGGVRCGSRTVGCNYCPWNVNTYVGVWCVCDSL