>JQ680366.1_7391_8605_-
MQSIKNIYEKIYDFENLHKAWEEARKGKRYRDDVLIFNRNYEEQLINIQNHLIYETYEVGKYHTFYVYEPKKRLIMSLSFKDRIVQWAIYRQLFPLYEKTFIFDSYACRKGKGTHKAADRLQYWLRQTERKPERYYYLKMDISKYFYRVDHDILLKILARRIKDQRLLNLLEKIINCESMNFGLPPGKEPDEVAVSDRLSNKGMPIGNLTSQMFANIYLNEVDQYAKHELGLHYYIRYMDDIIILHHDKKYLAEVKELLRAFLSDELRLDLNNKTTIRPCSMGVDFVGFRIWSTHRRLKKKTAVKIKRNLKNQIAKVKAGEERKDRLDRSVASYRGILPHFNSYGLRQSLNTLFKENGMVEKKEEVSRCTGNCNNCPNYTESYFCGFATPYCKLQGKEITHNVY