>JQ680370.1_24249_25562_-
MEATGDTEQTAQAGRCLLCGQKGDPDPAAWRPQRKDLAEECHNAGHNYDNTRRNEDMDPRNQPSLLERIYSWENLLDAYHEAASEKWYRNDVTAFAANLEENLISIQNDLIWHAYKVGRYRQFYVHEPKKRLVMALGFRDRVVQWAIYLQTNQHLDNGMIYHSYGCRVGKGTTRAADRLQYWCTLVDRKPGKWYYLKLDVSKYFYRVDHRVLLDILRRKFPNEDGYLWLMETIINCDHTPFGLPPGKSADEIPPSERLFEVGMPIGNLTSQLLANVCLNELDQYIKHELKAHFYDRYMDDMALLYPDAATLNRWRAAIEKYLNEVLHLELNSKTTIGLVKHGITFVGCRIYPGYRKPTAQSVKKMKARMRYIAKEYEAGLIDFDAVDATMQSYFGLMGHCSTHGLQKWIEKNIIFKRKEMADIELPQEVTQWELNQF