>JQ680370.1_25822_26166_- putative accessory protein containing Avd_like
MDNLQLRQRIVRSMIRVSERTANMRKPEKFEYRKHMTAAFMDMLELCIEANRARGSRRVELQNKMDTKLDVLRSLVDTAVSPEDRLISPGLHEIWSKELNEIGRMLGGWKKSNE