>JQ680372.1_3_389_+
TTAEAEIEKMKQLQESISGAASLAPTRMELTYTKRITQRNPYVQRIVAKMFPSYSLQNVLFLGDDVAVSVDPAGVVTPLKIGTSRIHVIPTQATHLYKTINVTVQAPSVRLTGGGKIRVDSKGRIRLT
>JQ680372.1_4030_4173_+
MEAIQSNRMIAFVHPEHERASEFISEWDDFQSYREQCKKQADALING
>JQ680372.1_4350_4580_+
MTVFEILNFNKELLKKMRAIGIRLEDAYYIELYKEYLVMLAGGNKVSYIVAMLADKYSVSERKVYGLIKRFGSNCK