>JQ680375.1_25046_26572_+
MERGGNTDRERYGNNRYSLANIRQWLNKSGTGWYQAQHSYDRPPSNSYVWSGYNEYDAQSGFLTGFGAEMLAALLTTTLTVAKPGTDGGGSETVQDKIFLLSMAEVGLGSENGVAEGTKLAMFSDSASRLCKPTAQAVSNSEYTAGDLSASQNWWWWLRSPYSSSAYIVRCVSSDGSLTGSDGAYDGVRGVRPALNLSSDILVSDAPDSEGYYTIIWNNAPTTPPSITVPEDVRSGKGLTVSWAASVDPDSDAVSYELERQYNSGAWSKIYDGAATQFSDTITTAMNTVAYRVRAKDSKAAYSAYTTSPTRTVTHNVDPTVSGSDQQLGVVTTPPSFRYTVNDGDAGDTLTIVESLDGVALKTITPAERNHQYTFALTAAQFAALTGPHTMTIKVSDSAGNSVTRTITFTRSVSIIDFDWKVDDTSAAAQKILVSMRYNAHEDGVTIQVCNNYNDEEPTWETAQLGLKHIFSNSAKTADSFAVGVRVQITKAGGYESIACYSLSASYI