>JQ680377.1_11710_12966_-
MSEDQTLNLSDFAKVIDFNSLYQSYTEARKGKRWKYAVCKYEVNVLENLMFVHFMLSAHKYRLSPYNCFIVKEPKERLIMYNSFRDKIVQHSLCDNVLEPYLSKTFIYDNYASQKGKGTHFGLDRLKYFMSRYYRQNGADGWVLKCDIRKYFYSINHDVLKEQLRRLIKDRDVLWLLDMIIDSTEGPGIPIGNHTSQWFAVLYLSGMDHMIKERLGIKMYGRYMDDFYLIHPDKDYLRYCLEEIKKYLVPLGLELNQKTAIFPLTQGIDFLGFRTYLTDTGKVVRKVRRESKNRIRRKLKKYRHLLDEGRIDFETILQSYSSWTGHAEHGNSYHLIRKTDDLFFNLFKNELEGLTYGKITIRFARWKRCQVDEHEIQRESDQVDRGNPGHSQRPNGPGDRENDHSEMLRREGAFEHER