>JQ680377.1_10326_11900_-
MAKLLSALPVGSVVKSTNTKYNGKVIRWIVGTQDTANGRTGLVTEKMITLKCFDAKEPSNTNGDRRSYGNNRYSQSNIDQWLNSQAASWYSARHSYDAPPNNANVWSNYNEYDTEAGFLSNFEADFRKAILDAVIRVAKNTVTDGGGYEDITRKVFLLSNTEVGLSNENSVAEGALWSYFSSAARRQCYPTAEAVSNSEYTNSSLNASSYWYWWLRTPYAGYAYLARYVYTDGSLDNGRAYLGNIGVRPALYLESGNLVSDSTDTDGAYILQWNQPPSDPSSISYGTPQAGNSLVLSTGGSTDPEGDAISYVWERKIDSGAYVQLGITTAKTFTDTVPTSGTTYTARVKAVDANGLESGYCTGSAKTISYNTPPMISGSDQNLGAKTAPFTYQYTVTDAQAATQTITVTEKLTNGTQTITLRTYTATSGAQNTVNLSSVWLPLLSGTHVLTITATDSAGGSATRKDHIQPHRQPYRGGARVQYGRPGSEGLCFPLSGDDSGRRNPSPGSHEQPVRHFAGVGRHH