>ABCB02000017.1_169604_170764_+
MKSYNHLYEKTISETNRRYALSQAKHSKRFRKIMKHRHMSDDAAVEQSLDWIVNYENAEHVPVYIYDGITRKERTIIVPTMEELLVQHCIVNAMKPMFCKGMYEHSYASLPGRGAHKGKQVIEKWIRTDSKNCKYVLKMDIRHFFDSIPHDRLKAKLKKTVHDEKMLELLFRIIDVTEVGIPLGFYTSQWLSNWYLQGLDHFIKEQLCAVHYMRYMDDMVVFGSNKRVLHRMRQAISDYLEMELGLELKANWQVFRFSYGNNQGRDLDFMGFRFYRNRTILRKSIMYKATRKARKISKKEKATILDARQMLSYLGWIDCTDTYLMYWKWIKPCVSFQQLKRKVSRYDKYDEKRVYQKLVSLYTAKGGKSHGVKLQICREHSPTDCT